Jessica Gal Sportartsen is er voor topsporters, talenten, recreatieve sporters, chronisch zieken, bedrijven en organisaties

Geaccrediteerde nascholing lies en heupklachten

Vanuit de Vereniging voor Sportgeneeskunde zijn een achttal geaccrediteerde scholingen ontwikkeld ter overdracht van sportgeneeskundige kennis aan huisartsen. De scholingen zijn er op gericht om huisartsen te ondersteunen  bij het bevorderen van een actieve leefstijl en de behandeling van sportblessures. De scholingen bereiken o.a. het volgende:

 • Huisartsen verhogen hun kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek en behandeling van veel voorkomende sportgerelateerde aandoeningen;
 • Huisartsen leren sport-/beweegadviezen op te stellen voor gezonde niet-sporters en personen met een aandoening, en leren hen adequaat te stimuleren en ondersteunen bij het  komen tot een actieve leefstijl.

Jessica Gal Sportartsen biedt op 11 oktober 2016 de nascholing lies- heupklachten aan.

Vergroot uw vaardigheid in lichamelijk onderzoek en kennis van beleid/doorverwijzing!

Klachten van de liesstreek en de bil komen bij veel verschillende sporten voor. In deze module wordt u aan de hand van 2 casussen, over zowel liesklachten als pijnklachten van de bil, de kennis aangereikt over de verschillende aandoeningen die klachten in dit gebied kunnen veroorzaken. Oorzakelijke factoren komen aan bod, evenals de klinische presentatie, mogelijkheden voor aanvullend onderzoek en het juiste beleid om de aandoening te behandelen en de sporter op zijn/haar oude niveau te doen terug keren. Er wordt aandacht besteed aan mogelijke lichaamsoefeningen, aanpassingen in de belasting, zowel bij het sporten als in de dagelijkse activiteiten, en aan indicaties voor doorverwijzing naar andere specialismen.

Doelstelling

De leerdoelen van deze module zijn onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen:

 • Kennis: Weten met welke vragen de aandoeningen kunnen worden bevestigd, dan wel uitgesloten.
 • Vaardigheden: Het lichamelijk onderzoek van de lies- en bilregio op de juiste wijze kunnen uitvoeren
 • Bepalen beleid; met welke adviezen of verwijzing is de patiënt het beste geholpen

Inhoud

De nascholing bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vragenlijst met juist/onjuist vragen over verschillende aandoeningen die klachten van de lies of de bil kunnen geven.
 • Casus: Pijnklachten in de bilregio
 • Casus: Liesklachten

Tijdens de casussen worden drie vragen gesteld:

 • Anamnese: wat vraagt u?
 • Welk lichamelijk onderzoek doet u?
 • Wat is uw voorlopige diagnose en verdere beleid?

Aan de hand van deze casussen komen de volgende aandoeningen aan bod:

 • Insertietendinopathie van de adductoren
 • Insertietendinopathie van de hamstrings
 • Insertietendinopathie van de buikspieren
 • Piriformis syndroom
 • Bursitis ischiadica
 • Liesbreuk
 • Avulsiefractuur van tuberculum pubicum van het os pubis
 • Stressfractuur van de bekkenring of het os pubis
 • Bursitis iliopectinea

Docenten

De module zal worden verzorgd door sportartsen Jessica Gal, Jolanda Heere en Sandra Chung. Ook Dorus Hartman, als manueel therapeut verbonden aan Fysiomed zal bij de nascholing aanwezig zijn. 

Tijd en locatie

Tijd:               17.30 - 21.00 uur

Locatie:          SMA Jessica Gal Sportartsen, Fysiomed Sportmedisch Centrum.

           IJsbaanpad 6, 1076 CV Amsterdam              
 

Accreditatie

De nascholing is voor huisartsen voor 3 uur geaccrediteerd.

Deelnamekosten en inschrijving

Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden via info@jessicagal.nl, uiterlijk een week voor aanvang van de nascholing. Wij registreren op volgorde van binnenkomst.

Organisatie

De cursussen worden georganiseerd door Jessica Gal Sportartsen, in samenwerking met Fysiomed Sportmedisch Centrum.

De nascholing is ontwikkeld door de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg.

Voor meer informatie:

Jessica Gal Sportartsen IJsbaanpad 6, 1076 CV Amsterdam

T:  020 - 7239444  W: www.jessicagal.nl  E:  info@jessicagal.nlDirect advies

+ 31(0) 88 - 229 09 99

Volg ons en stel direct je vraag:

Wil je teruggebeld worden?

Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je zo spoedig mogelijk terug

Dit zijn mijn gegevens