Jessica Gal Sportartsen is er voor topsporters, talenten, recreatieve sporters, chronisch zieken, bedrijven en organisaties

De beste zorgverzekeringen voor sportieve Nederlanders op een rij

Bilthoven, 4 december 2012
PERSBERICHT
 
Ook dit jaar stelt Sportgeneeskunde Nederland een top-3 samen van zorgverzekeraars met het beste aanvullende pakket voor sportieve Nederlanders.
 
Een snelle diagnose en een deskundig sportmedisch advies zijn essentieel voor mensen die willen blijven of willen beginnen met sporten. Daarom adviseert Sportgeneeskunde Nederland zorgverzekeraars minimaal één blessureconsult en twee herhalingsconsulten per jaar door een sportarts te vergoeden. Daarnaast worden vergoedingen, eens in de twee jaar, voor een sportmedisch onderzoek en een verplicht sportmedisch onderzoek volgens de eisen van de betreffende sportbond geadviseerd. De zorgverzekeraar met de beste vergoedingen voor
sporters ontvangt het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’. Dit keurmerk houdt in dat de zorgverzekeraar een zo volledig mogelijk pakket aanbiedt.
 
Voor het zesde achtereenvolgende jaar behoudt Zilveren Kruis Achmea haar nummer 1 positie met het meest volledige pakket. Zij hebben naast de sportzorg, verricht door Sportmedische Instellingen (SMI), ook een vergoeding voor sportbraces, sportbrillen/lenzen, steunzolen voor sportschoenen en korting op sportmassage. In hun speciale sportpakket wordt een blessureconsult door de sportarts 100% vergoed. 
Daarnaast vergoeden zij, na verwijzing door een sportarts, een MRI en wordt een second opinion ook 100% vergoed. Zilveren Kruis Achmea ontvangt met het Beter Af Sport Pakket het keurmerk ‘Aanbevolen door Sportzorg.nl’.
 
Op de 2e plaats prijkt De Friesland met een vergoeding van € 250, - voor sportzorg in alle aanvullende pakketten. Nieuw in de top 3 is Anderzorg. Een volledig overzicht van alle zorgverzekeraars staat op www.sportzorg.nl.
Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. Voor 2013 is dit vastgesteld op € 350. Het eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. De vergoeding voor sportzorg valt onder de aanvullende verzekering. Het eigen risico heeft hier dus geen invloed op!
De zorgverzekering kan tot 1 januari 2013 opgezegd worden. Vóór 1 februari 2013 moet een nieuwe zorgverzekering afgesloten worden om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd te zijn.

Noot voor de redactie
Inlichtingen kunnen verkregen worden bij Sportgeneeskunde Nederland.
Kelley Post/Danny de Beer.
Telefoon 030-2252290.
Website: www.sportgeneeskunde.com.
E-mail: fsmi@sportgeneeskunde.com


Direct advies

+ 31(0) 88 - 229 09 99

Volg ons en stel direct je vraag:

Wil je teruggebeld worden?

Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je zo spoedig mogelijk terug

Dit zijn mijn gegevens