Jessica Gal Sportartsen is er voor topsporters, talenten, recreatieve sporters, chronisch zieken, bedrijven en organisaties

Ted van Essen: Erkenning sportarts als specialisme. Nou en?

28-11-2013
Ermelo

Ted van Essen voorzitter College Geneeskundige Specialismen (CGS) opent het 9e Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres van de Vereniging voor Sportgeneeskunde. 

Het CGS heeft op 11 september jl. het besluit genomen om de Sportgeneeskunde te erkennen als specialisme. Ted van Essen heeft de Commissie Sportgeneeskunde geleid die de erkenningsaanvraag van de sportgeneeskunde heeft beoordeeld. Hij heeft in zijn openingsspeech ‘Erkenning als specialisme: nou en?’ aangegeven hoe dit traject is gelopen, aan welke criteria de sportgeneeskunde is getoetst en waarom het CGS van mening is dat de sportgeneeskunde als geneeskundig specialisme moet worden erkend. Sport en bewegen wordt steeds belangrijker voor de gezondheidszorg en het CGS is ervan overtuigd dat de sportgeneeskunde daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. De sportgeneeskunde is voldoende afgebakend van andere specialismen, heeft een toegevoegde waarde en voorziet in een maatschappelijke behoefte. Het CGS heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht de titel sportarts als wettelijk erkende specialistentitel aan te merken en in te stemmen met het ‘Besluit sportgeneeskunde’ waarin de eisen voor de opleiding sportgeneeskunde zijn vastgelegd. De verwachting is dat de Minister binnen de daartoe gestelde termijn uitsluitsel zal geven.
Direct advies

+ 31(0) 88 - 229 09 99

Volg ons en stel direct je vraag:

Wil je teruggebeld worden?

Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je zo spoedig mogelijk terug

Dit zijn mijn gegevens